Ömür...
Has kullar “HER ŞEYE ADINLA BAŞLAR"/Gönüller huşuda, secdede başlar/Sefere çıkarsa eriyle başlar/Sonunda zaferi bildik efendim... “HAZAN”la “GÜLSEM” iki dâvâdır/ “SÎNEDKİ CEVHER” derde devâdır/ "MEDENİYET MİMARLARI" nevâdır/ Tarihten örnekler aldık efendim... “KRİSTAL KELEBEKLER” bir mevâdır/ "GÜL Ü HEZÂR" dilden dile livâdır/ ŞEHİR ŞEHİR YÂR var hem de divâdır Hayatı sekize böldük efendim...

gül ü hezâr

Gül şendir

Bülbül dilrîş, gül şendir

Leyle-i süveydânın

Mukâbili gülşendir

Gül tandır

Bülbül kızıl, gül tandır

Ay güneşe nisbette

Gül güneşten gültandır

Gül gündür

Bülbül gece, gül gündür

Karanlığın ardından

Güne doğan gülgûndür

Gül femdir

Bülbül bûse, gül femdir.

Âfet-i devrân mahbûb

Ruhsârında gülfemdir

Gül nârdır

Bülbül mahrûk, gül nârdır

Gülşengâh envâ-ı tür

Tek matlûbum gülnârdır

Gül zârdır

Bülbül nâçâr, gül zârdır

Bahçeler elvân elvân

Gülşenârâ gülzârdır

Gül hândır

Bülbül yolcu, gül hândır

Devr-i âlem içinde

İntizârım gülhândır

Gül şâhtır

Bülbül memlûk, gül şâhtır.

Feryâd-ı andelibin

Vesâ’ili gülşâhtır

Gül âbdır

Bülbül sâki, gül âbdır

Çeşmidîlden dökülen

Katre katre gülâbdır

Gül ruhtur

Bülbül beden, gül ruhtur

Ayrılmaz birbirinden

Gül-i ruhsâr gülruhtur

Gül nazdır

Bülbül nâzen, gül nazdır

Âh ile vâhlarımın

Müsebbibi gülnazdır

Gül rîzdir

Bülbül mühder, gül rîzdir

Her şey akar durur da

Ecmel olan gülrîzdir

Gül şândır

Bülbül şeref, gül şândır

Pâyelerin yücesi

Gönüllerde gülşandır

Gül tâcdır

Bülbül başsa, gül tâcdır

Yere düşmez ömrünce

Düşse bile gültâcdır

Gül tendir

Bülbül yürek, gül tendir

Eser sabâ yelleri

Savurduğu gültendir

Share

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir