Ömür...
Has kullar “HER ŞEYE ADINLA BAŞLAR"/Gönüller huşuda, secdede başlar/Sefere çıkarsa eriyle başlar/Sonunda zaferi bildik efendim... “HAZAN”la “GÜLSEM” iki dâvâdır/ “SÎNEDKİ CEVHER” derde devâdır/ "MEDENİYET MİMARLARI" nevâdır/ Tarihten örnekler aldık efendim... “KRİSTAL KELEBEKLER” bir mevâdır/ "GÜL Ü HEZÂR" dilden dile livâdır/ ŞEHİR ŞEHİR YÂR var hem de divâdır Hayatı sekize böldük efendim...

Hayatı

KÂMİL ÇAKIR

1968 yılında Trabzon’un Of ilçesi Bölümlü köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise eğitimini Trabzon İmam Hatip lisesinde tamamladı. 1986 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir yıl İmam-Hatiplik yaptı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul’da ticari hayata başladı. 1997 yılında askere gitti. Kısa dönem askerlikten sonra Milli Eğitimde iki yıl öğretmenlik yaptı. 2001 yılında siyasi hayatı başladı.2004-2014 yılları arasında iki dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Çeşitli dernek vakıf ve kulüplerde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı ve yapmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayınlanan Kâmil Çakır’ın “Sînedeki Cevher”, “Kristal Kelebekler” ve “Medeniyetimizin Mimarları” adlı deneme,  “Şehir Şehir Yâr” adlı gezi, “Hazan”, “Gülsemâ”, “Adınla Başlar Her Şey” ve “Gül ü Hezâr” adlı şiir kitapları bulunmaktadır. Evli. Yavuz, Sema Gül ve Muhammed Emin adında üç çocuğu vardır.

Bendeniz…

Trabzon’a bağlı Of ‘un köyünden 

İslam ümmetinden, Çakır soyundan 

Altmışsekiz yılı, Ocak ayından 

Dünyayla müşerref olduk efendim. 

.

Muhammed ve Ayşe babamla annem

Üç erkek bir kızla süslendi hanem

Her kardeş göz nurum ve de bir tanem 

Başımızın tacı bildik efendim. 

.

Babamın bereket var akçesinde 

Mısır tarlasında çay bahçesinde 

Gündüzü koşturduk, ve gecesinde 

Deliksiz uykuya daldık efendim

İlk dini eğitim Kur’an Kursunda

Terbiye edildik azmin hırsında

Şefkat çubuğuyla ilmin örsünde

Sevgiyle dövülen kulduk efendim

.

Yetmişdörtte başlar okul hayatı

Lisede pek sevdim edebiyatı

Fakülte Marmara İlahiyatı

Bitirip huzura geldik efendim

Askerlik sekiz ay kısa tertiptik 

Öğretmenlik derken biraz kâtiptik 

Genç yaşlarda bir yıl İmam Hatiptik 

Huşuyla beş vakit kıldık efendim.

.

Hayatın menbaı suyu sakide

Tabiat deseni rengi hakide

Ömrümün gülünü yirmi ikide

Bulunca bir ömür güldük efendim

.

Yaşamak bir sanat, geçim maharet

Gurbetten sılaya her yıl ziyaret

Rızkı on belledik, dokuz ticaret

On yıl ticarette kaldık efendim

.

Sitemim kılıçtır sözüm dostane

Fidanlar ikidir çiçek bir tane

Evimiz benzedi bir gülistane

Cenneti dünyada bulduk efendim

.

Yavuz’la başladı evladüıyal

Semagül cenneti dünyada hayal

Muhammed Emin’le biter ihtiyal

Serden masivayı sildik efendim

.

Otuz beşte başlar siyasi hayat

İl Genel Meclisi hizmette fırsat

İstanbul’a hizmet tarifsiz bir tat

Hazzın  denizine daldık efendim

.

Eğitim, ticaret, siyaset derken

Günlerimiz bir su gibi akarken

Henüz bir nefeslik ömrümüz varken

Ensardık muhacir olduk efendim

.

Dolaştık ülkeyi bu arayışla

El verdik gençlere hep anlayışla

Geçti gitti günler bir oynayışla

Yarını bugünden çaldık efendim

.

Has kullar “Her şeye adınla başlar”

Gönüller huşuda, secdede başlar

Sefere çıkarsa eriyle başlar

Sonunda zaferi bildik efendim

.

“Hazan”la “Gülsema” iki davadır

“Sinedeki Cevher” derde devadır

“Medeniyet Mimarları” nevadır

Tarihten örnekler aldık efendim.

 

“Kristal Kelebekler” bir mevadır

“Gül ü Hezâr” dilden dile livadır

“Şehir Şehir Yâr” var hem de divadır

Hayatı sekize böldük efendim